Voorwaarden voor gebruik Autobedrijf Sjors Kersten
Alle gebruikers van de webpagina van Autobedrijf Sjors Kersten worden geacht kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de hier beneden genoemde voorwaarden. Autobedrijf Sjors Kersten behoudt zich het recht voor tot een gehele of gedeeltelijke aanpassing van deze voorwaarden. Bezoek daarom deze disclaimer regelmatig om eventuele aanpassingen te lezen.

Algemene voorwaarden
Alle informatie op de webpagina van Autobedrijf Sjors Kersten wordt met zorg samengesteld. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten voorbehouden. Autobedrijf Sjors Kersten sluit iedere aansprakelijkheid voor de aanbiedingen en/of de gevolgen hiervan, uitdrukkelijk uit. Ook behouden wij ons het recht, om zonder opgaaf van reden opdrachten te weigeren of te verwijderen.

Auteursrechten
Het is niet toegestaan om enige, in welke vorm dan ook, informatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur te kopiŽren en/of verspreiden in welke vorm dan ook.